Co to jest Tydzień Szczęścia w Szkole?

Witaj na oficjalnej stronie Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole.

Znajdziesz tu informacje na temat bieżących aktywności oraz tego, co już się wydarzyło.

Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole to coroczne wydarzenie, które odbywa się w całej Polsce w trzecim tygodniu września. Obchodzony jest od 2020 roku.

W tym roku świętowaliśmy w dniach 19-25 września 2022.

Pomysł wywodzi się z Międzynarodowego Tygodnia Szczęścia w Pracy, obchodzonego w tym samym czasie. Szczegóły tutaj.

Celem Tygodnia Szczęścia w Szkole jest zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan i ich związki z efektami kształcenia. Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka depresji i chorób cywilizacyjnych.

Szczęście w szkole rodzi się pomiędzy ludźmi, poprzez relacje, w procesach przekazywania wiedzy, doświadczenia, wreszcie – w miejscach, które temu sprzyjają. Szczęście to stan umysłu, emocji, ciała i ducha.

Poszukiwanie szczęścia to aspiracja każdego człowieka i jest tak stara jak świat. Od Arystotelesa i Sokratesa w Starożytnej Grecji, Konfucjusza w Chinach i Buddy w Indiach.

Arystoteles powtarzał: „szczęście jest sensem życia, całkowitym celem i końcem ludzkiej egzystencji”.

Szczęście nie jest jeszcze popularne w naszej kulturze pracy i edukacji. Kojarzymy ją raczej z ciężkim obowiązkiem. Bardzo rzadko mówi się: szczęśliwi uczniowie, szczęśliwi nauczyciele, szczęśliwe szkoły. Raczej, gdy wpisze się w wyszukiwarkę Google hasło: szczęście w szkole, wyskakuje „szczęśliwy numerek” – liczba, która wskazuje, który „numer” dziś nie będzie pytany… Nie będę pytany, nie będę odczuwał stresu, zakłopotania, wstydu…

Okazuje się, że istnieje silny związek między szczęściem a jakością edukacji, jakością przyswajania. Nasz mózg lepiej uczy się, gdy jest szczęśliwy. Lepiej zapamiętuje, kojarzy, tworzy haki pamięciowe, utrwala.

Szczęście może być rozumiane na wiele sposobów. To pozytywne uczucia odzwierciedlające się optymizmem, pozytywnym myśleniem i postrzeganiem osobistego dobrostanu ale i głębokie poczucie sensu tego, co się robi, świadomość swoich mocnych stron charakteru, umiejętność bycia z innymi. Szczęście hedonistyczne i eudajmonistyczne. Ed Diener rozumie szczęście jako bogactwo psychiczne, na które składa się: zadowolenie z życia i poczucie szczęścia, poczucie sensu życia, pozytywne emocje i postawy, serdeczne relacje społeczne, interesujące formy aktywności, wartości i cele życiowe, zdrowie somatyczne i psychiczne, zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb. Teobald wskazuje, że dobrostan może być procesem dążenia do szczęścia definiowanego jako „spełnienie”.

Martin Seligman, twórca psychologii pozytywnej i edukacji pozytywnej, określa to mianem „rozkwitu” i pokazuje elementy, które na ten rozkwit wpływają. Model PERMA przez niego rozwinięty identyfikuje 5 głównych obszarów szczęścia:

  1. Pozytywne emocje (P – positive emotions))
  2. Zaangażowanie (E – engagement)
  3. Pozytywne relacje (R – positive relations)
  4. Poczucie sensu (M – meaning)
  5. Osiągnięcia (A – achievements)

Niedawno do tych pięciu elementów dołożono szósty – zdrowie pozytywne (H – health).

Koncentrując uwagę na tych pięciu elementach w szkole, możemy świadomie budować poczucie szczęścia i dobrostanu u dorosłych i u dzieci, wśród nauczycieli, pracowników administracji, jak i rodziców. Bo szczęśliwy dorosły to szczęśliwe dziecko.

Promowanie szczęścia i dobrostanu w szkołach nie oznacza, że sam proces przyswajania wiedzy i umiejętności ma stać się nieistotny. To błędne rozumienie, które niestety jest fałszywym nawykiem myślowym: albo przyjemności albo nauka.

Badania pokazują, że nadawanie priorytetu szczęściu i dobrostanowi w efekcie przynosi lepsze osiągnięcia w nauce, co – niestety – nie jest doceniane. Tymczasem doświadczanie przyjemności, poczucia sensu w trakcie nauki tak naprawdę ją wzmacnia i utrwala. Bo tak działa nasz mózg.

Zgodnie z badaniami Veenhovena (1993b), szczęście może wywoływać osobistą aktywność i podnosić wiedzę oraz dodawać odwagi i otwierać na kreatywność w sferze tworzenia więzi społecznych. Może to wzmacniać aktywność polityczną oraz dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną. Szczęśliwi ludzie mają większe poczucie bezpieczeństwa i szybciej podejmują decyzje o współpracy. Są bardziej szczęśliwi z bycia z innymi (Myers, 2002).

W świetle współczesnych wyzwań edukacyjnych oraz szerzej – globalnych – ta wiedza staje się bezcenna.

Doświadczenia szkolne są prawdopodobnie najistotniejsze z punktu widzenia kształtowania szczęśliwego życia. Szkoły, które promują szczęście są kluczem do zapewnienia lepszego dobrostanu, zdrowia i osiągania rezultatów, a w konsekwencji – sukcesów w przyszłym życiu i pracy.  Zgodnie z raportem World Happiness Report 2015, szkoły, które zwracają szczególną uwagę na dobrostan uczniów, mają potencjał, by stać się jeszcze lepszymi szkołami, mają lepsze wyniki, a ich uczniowie mają większe osiągnięcia w swoim życiu (Layard i Hagell, 2015).

Szczęście jest też wymiarem wspólnotowym, które może być promowane przez doświadczenie uczenia się, pogłębiające więzi, przyjaźnie między członkami całej wspólnoty szkolnej.

Dlatego w 2020 r. zainicjowałam świętowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole.

Co roku szkoły, przedszkola i organizacje zaangażowanie w szeroko pojmowaną edukację organizują różne wydarzenia w ramach Tygodnia Szczęścia w Szkole.

Co roku my, w ramach imprezy, organizujemy dla Was warsztaty PERMA(H) oraz inne ciekawe wydarzenia.

Serdecznie zapraszam do aktywności:) Najbliższe wydarzenie już we wrześniu 2023 roku.

Weź udział, zadbaj o szczęście swoje, najbliższych i podziel się doświadczeniami z innymi:)

Tydzień Szczęścia w Szkole 2022

Przygotowania do III Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole odbywały się na różnych frontach.

Zanim ruszyliśmy z impetem do świętowania, odbyły się dwa ciekawe spotkania.

Zostałam zaproszona, wraz z prof. Piotrem Michoniem, Zuzanną Walentą oraz Jakubem Tylmanem do Akademickiego Zacisza, którego gospodarz, prof. Roman Leppert, zatytułował nasze spotkanie następująco: Czy szczęście w szkole jest możliwe?

Spotkanie można obejrzeć tu:

Drugie ważne spotkanie to rozmowa o szczęściu w szkole z pedagogiem, psychoterapeutą i traumatologiem, Tomaszem Bilickim. Czy szczęście w szkole ma sens?

Zapraszam do wysłuchania tejże relacji:

Poprosiłam też Piotra Horzelę, znanego przyrodnika, który prowadzi swój kanał na Youtube pt. Horzela Opowiada, by powiedział, co dla niego znaczy szczęście w lesie:) Posłuchajcie:)

W dniu inauguracji Aleksandra Musielak i Marta Sadowska, psycholożki reprezentujące partnera wydarzenia – Educational Cha(lle)nge – udzieliły wywiadu w Radio Gdańsk. Zapis rozmowy tu:

Inauguracja III Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole rozpoczęła się 19 września 2022 roku tradycyjnie w gdańskim Hevelianum – fotorelacja tu.

A potem świętowała cała Polska:)

Na dzień dzisiejszy mamy w bazie 223 placówki szkolne i przedszkolne, które uczestniczyły w III Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole.

Wykazaliście się potężną pomysłowością i zaangażowaniem, za co ogromnie dziękuję i co – ufam – będzie nas wszystkich niosło przez wiele dni.

Jak wspominałam i będę powtarzać nieustannie, ideą Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest skierowanie uwagi na temat szczęścia jako elementu niezbędnego dla dobrego funkcjonowania w szkole i w przedszkolu wszystkich osób w proces edukacji zaangażowanych: nauczycieli, pracowników administracji, rodziców, dziadków, wreszcie samych dzieci.

Chodzi o to, aby umieć o szczęście osobiste i zbiorowe zadbać, aby o tym pamiętać. By sięgać do wiarygodnych źródeł informacji na temat szczęścia i poszukiwać go w swoich osobistych zasobach, w swoich decyzjach. Bo bycie szczęśliwym to decyzja, za którą potem idzie konkretne działanie, konkretna zmiana.

Każda zmiana zaczyna się najpierw w naszych sercach, a potem w głowie. Najpierw coś staje się dla mnie ważne…na tyle ważne, że chcę zmienić sposób myślenia, odczuwania, wreszcie działania.

I nie muszę czekać na przełom albo…kryzys…mogę podjąć tę decyzję w każdej chwili na nic i na nikogo nie czekając.

Początek roku szkolnego jest idealnym momentem na uruchomienie w sobie takiej refleksji właśnie przy okazji Tygodnia Szczęścia w Szkole.

W jakim celu to robimy?

Bo taka refleksja i aktywności jej towarzyszące służą, w dłuższym okresie czasu, profilaktyce: chorób cywilizacyjnych, w tym najbardziej dziś znamiennej depresji, wypalenia zawodowego, rodzicielskiego, dziecięcego…

Statystyki znamy. Poszukujmy rozwiązań.

Psychologia pozytywna daje narzędzia indywidualnej pracy nad sobą, z grupą osób, z klasą, na poziomie grona rodzicielskiego, zespołu pedagogicznego, eksperckiego. Trzeba tylko uznać je za ważne.

Badania pokazują, że uruchamianie pozytywności wpływa korzystnie na nasze zdrowie i długość życia.

Nazywa się to neuroplastycznością zależną od doświadczenia. Mózg kształtuje się w zależności od tego, na czym się koncentruje. Jeśli koncentruję się na nieszczęściu i strachu, osłabiam swoją odporność.

Gdy np. praktykuję relaksację, zwiększam aktywność genów odpowiedzialnych za wyciszenie reakcji stresowych, dzięki czemu staję się bardziej odporna psychicznie.

Tydzień Szczęścia w Szkole przypomina o tych narzędziach, o zatrzymaniu w nieustannym kołowrotku zdarzeń, akcji, aktywności i frustracji.

Przypomina, że każdy z nas ma prawo do życia pełnego sensu – rozkwitania, prosperowania.

Formuła Tygodnia Szczęścia w Szkole daje uczestnikom wolność czyli odchodzi od presji tak typowej dla instytucji hierarchicznych, w tym szkoły.

Wolność daje przestrzeń na oddech, na rozwinięcie skrzydeł…

Z wolności wynika odwaga, a z odwagi bierze się odpowiedzialność – za siebie i za innych.

I za tę odwagę Wam dziś z serca dziękuję. Każdej osobie, która zaangażowała się w inicjowanie, planowanie i realizację Tygodnia Szczęścia w swojej placówce😊

A działo się wiele…

Zaprosiliście nas wszystkich pod czułe skrzydła mocy, na zawody sportowe, do dzielenia się swoimi pasjami i osiągnięciami, na spotkania z ciekawymi osobami-inspiratorami, m.in. leśnikami, do fabryki miłych snów, na konkursy fotograficzno-plastyczne, m.in. Mój Zachwyt, warsztaty związane ze szczęściem, m.in. Kamienie Szczęścia, sesje RPG.

Przeżywaliśmy z Wami m.in.: dzień ciszy, święto niespodzianek, festiwal szczęścia, festiwal śmiechu, celebrowanie wdzięczności, święto życzliwości, dzień dobrego słowa, dzień spokoju, dzień dumy, dzień radości, dzień spanka, dzień dobrych wiadomości z kołem fortuny w tle, święto tańca, dzień empatii, dzień zachwytu i bliskości natury, wizyty zwierząt w szkole, dzień przyjaciela i pisanie do siebie listów oraz stworzenie wspólnego drzewka przyjaźni i drzewka wdzięczności.

Był dzień teatru, dzień poszukiwania skarbów, święto amuletów, budowanie ekologicznego miasta szczęścia, celebrowanie smaków, tworzenie niespodzianek dla przechodniów, święto kina, dzień piżamowy, dzień dobrej kuchni, wspólne czytanie bajek nawiązujących do szczęścia, dzień kolorów i dni kolorów – każdy dzień to inny kolor, każda emocja to inny kolor, świętowanie dnia przyjaciela i dnia podobieństw dobierając ubranie o tych samych kolorach.

W wymyślaniu jesteście Mistrzami! I o to chodzi!

Były fotobudki, recepty na szczęście, częstowanie komplementami, ordery uśmiechu, koncerty, wernisaże prac plastycznych, muzyczne i taneczne przerwy z przebojami.

Był dzień współpracy, dzień dobrego humoru, dzień emotikona, dzień marzeń, dzień talentów i mocnych stron, biesiady w plenerze, przy ognisku i smakołykach.

Przygotowaliście sentencje dla uczniów i nauczycieli, by skłonić do przemyśleń na temat szczęścia i jego składowych.

Tydzień Szczęścia w Szkole stawał się często Tygodniem Pomocy – zastanawialiście się, kogo i w jaki sposób możecie wesprzeć? I byliście w tym skuteczni!

W swoich relacjach, które dokładnie przeglądam, podkreślacie, że szukaliście szczęśliwych wersji siebie i odpowiedzi na pytanie – co tak naprawdę mnie uszczęśliwia? Jak mogę do tego dążyć – w domu i w szkole? Co jest mi najbardziej potrzebne? Co jest ważne dla mnie? Jaka jest moja recepta na szczęście i czy jest ona podobna do recept osób wokół mnie?

Niektóre placówki brały udział w świętowaniu po raz trzeci. Tak było w przypadku Technikum nr 15 we Wrocławiu, SP w Skokowej czy SP w Szklarach Górnych.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie świętowała po raz drugi:

„Ruszył III Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole – w Trójce to była okazja do oficjalnego przekazania tytułu Liderów Dobrostanu na który pracujemy już kolejny rok. 👍To ogromne wyróżnienie i zobowiązanie – to zapewnienie dalszych starań. ❤️ Wszyscy dziś stworzyliśmy łańcuch wokół szkoły – kolejny symbol naszej wspólnoty, naszego wewnętrznego porozumienia. Moc działań przed nami – kolejne dni, tygodnie wielu ciekawych inicjatyw.

III Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole i udział po raz drugi Trójki. Stawiamy wiele drobnych kroczków na drodze budowania szkoły przyjaznej, relacyjnej i wspierającej każdego. Zapraszamy do obejrzenia relacji. Szczególne podziękowania dla naszego absolwenta Michała Kusiakiewicza za cudne ujęcia z drona. 🥰 Dziękujemy wszystkim za czynny udział – nasz tydzień trwa dalej.”

Hasło przewodnie tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w szkole brzmiało:

„Dbajmy o dobre relacje”

W wielu placówkach odbywały się zajęcia dedykowane temu tematowi, zarówno w salach jak i plenerowe.

Nagraliście filmy o tym, czym są dla Was dobre relacje i czym jest dla Was szczęście w szkole. Pokazujecie na nich scenki rodzajowe ale i tańce, zabawę, Wasze wypowiedzi.

W filmach wybrzmiewa, że dobre relacje to dla Was Wielka Szansa…na odnalezienie siebie i nawiązanie przyjaźni.

W zabawy włączaliście rodziców i nauczycieli. Docenialiście miłość, smakołyki, rodzinę, wspólnie spędzany czas, przyrodę, naturę, samo życie, morze, lody, przyjaciół, wsparcie, zbieranie grzybów.

Dobre relacje to satysfakcja z dialogu ucznia z nauczycielem o sprawach ważnych, to przestrzeń dla zrozumienia potrzeb uczniów i co ważne – formułowanych przez nich oczekiwań wobec postaw nauczycieli i ich zachowań.

W waszym rozumieniu dobre relacje w szkole kształtuje nauczyciel autorytet, który inspiruje i twórczo wpływa na postępowanie uczniów, kształtuje ich autonomię, wzmacnia aktywną postawę oraz mobilizuje do inicjatyw i podejmowania samodzielnych, niezależnych działań.

A autorytet to osoba, która jest przykładem, wzorem do naśladowania. Jest prawdomówna i zrównoważona. Motywuje, sprawia, że młody człowiek chce być kimś lepszym. Autorytet napędza do zmiany siebie.

Oto cytaty uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Lubinie:

„Nie sądziłem, że z nauczycielka można żartować, czuć się swobodnie. Wiedzieć, że ktoś mnie akceptuje.”

„Dzięki Jego słowom uwierzyłem w siebie.”

„Te lekcje są przygoda. Nigdy nie wiadomo, czym Pan nas zaskoczy. Bardzo lubię mojego nauczyciela.”

„Cieszę się, że jestem nauczycielem, bo mam stały kontakt z młodymi ludźmi, z którymi nawzajem się uczymy!”

„Bałam się nowej szkoły, bałam się wejść do klasy. Pani wychowawczyni podeszła do mnie, uśmiechnęła się i zapytała: „wejdziemy razem?” Strachy odleciały.”

„Chciałabym być taka jak moja nauczycielka. Zdecydowana, pewna siebie i jednocześnie pogodna, dobra.”

„Jesteśmy wdzięczni za cierpliwość, wiedzę, wsparcie, mądrość, pomoc, długie rozmowy, radę, rozwój talentów, serce. Dobrze być razem.”

W I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Zawierciu uczniowie podkreślali, że dobre relacje to koleżeństwo, zaufanie, tolerancja, współpraca, przyjaźń, zabawa, szacunek, kultura, chemia, życzliwość, uśmiech, dobra komunikacja, empatia, trzymanie się razem.

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych, oddział w Lubinie wskazywali, że dla nich relacja to wolność, poczucie bezpieczeństwa, szkoła, miłość, rodzina.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 93 we Wrocławiu podkreślały, że szczęście to nauczyciele, zwierzęta, spędzanie czasu z innymi, zdrowie, możliwość nauki, pomaganie innym, wreszcie – cały świat.

W Naszej Szkole w Katowicach pojawili się Agenci do Spraw Szczęśliwych!

Celebrowano w szkołach przyszpitalnych, jak w Szkole Podstawowej nr 90 w Gdańsku przy ul. Dębinki:

„Nasi uczniowie mogli uczestniczyć w wielu ciekawych inicjatywach organizowanych przez wychowawców i nauczycieli. Działania dotyczyły gier, zabaw, radości tworzenia na zajęciach plastycznych, a nawet wspólnego gotowania . W inicjatywę angażowaliśmy nie tylko dzieci, ale również ich rodziców, a wszystko po to aby tworzyć miłą, przyjazną i wesołą atmosferę, która pomaga dzieciom przetrwać trudny czas pobytu w szpitalu.”

Oczywiście nadal temat podsumowania jest niewyczerpany i wciąż Ciąg Dalszy Nastąpi…

Mapa zasięgu wydarzenia

Chcesz wziąć udział w Tygodniu Szczęścia w Szkole?

Już dziś możesz zacząć przygotowania. Zobacz jak to zrobić:

Weź udział

O mnie

Nazywam się Anna Hildebrandt-Mrozek i jestem inicjatorką Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole.

Pasjonuje mnie człowiek i jego potencjał. Jestem doświadczonym coachem, trenerem i doradcą w obszarach: budowania poczucia własnej wartości, odkrywania pozytywnego potencjału osobistego, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Naukowcem i praktykiem bazującym na dorobku psychologii pozytywnej, edukacji pozytywnej i ekonomii, z ponad 20-letnim doświadczeniem doradztwa w sferze edukacji i biznesu. Absolwentką „Psychologii pozytywnej” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Absolwentką Chief Happiness Manager Academy, zwieńczonej międzynarodową certyfikacją. Jednym z pierwszych w Polsce certyfikowanych managerów ds. szczęścia. Pierwszym Chief Happiness Officerem w dziedzinie edukacji w Polsce.

Jestem certyfikowanym trenerem Kompasu Kariery® Career Direct – tu. Prowadzę autorskie warsztaty bazujące na wiedzy, doświadczeniu i praktyce. Jestem autorką wielu publikacji, m.in. książek: „Koniec z pracą?” i „Pasja życia – życie z pasją. Rodzicielstwo”. Moje życiowe motto brzmi: pasja życia – życie z pasją. Więcej o mnie znajdziesz na mojej stronie – tu.

Misja
Moją misją jest uruchamianie pozytywnego potencjału, który drzemie w każdej osobie. Angażuję, wspieram i motywuję do działania.

Wartości
Każdy człowiek jest wartością. Cenię szacunek dla osoby i jej wartości, poczucie sensu w pracy, satysfakcję z odkrywania potencjału u innych osób, pozytywną motywację. Dbam o życzliwość, zaufanie, otwartość, uważność, uczciwość i rzetelność.

Organizator Wydarzenia:

Partnerzy

Patronat Honorowy:

Partnerzy: