Pierwsze seminarium naukowe, które było jednocześnie pierwszą konferencją w cyklu Przebudzenia, odbyło się 24 marca 2023, zdalnie, a jego gościem był dr Tomasz Juńczyk z tematem: „Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej”.

Sprawozdanie z seminarium:

Tomasz Juńczyk, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister psychologii i socjologii, psychoterapeuta, wykładowca akademicki, trener. Wykłada w Zakładzie Metodologii Nauk o Edukacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent licznych kursów zawodowych, w tym 5-letniego kursu psychoterapeutycznego w nurcie systemowym, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Znajduje się na liście psychoterapeutów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współautor i autor monografii, artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu psychologii i edukacji. Przeprowadził ponad 1800 godzin szkoleń dla sektora edukacji, pozarządowego oraz biznesu, w tym m.in. dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Uniwersytetu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej czy Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Od ponad 8 lat zajmuje się psychologią i psychoterapią. Systematycznie doskonali swoje umiejętności, by pracować skutecznie oraz dawać klientom sprawdzone, rzetelne i efektywne narzędzia do aktywnego radzenia sobie z trudnościami. Angażuje się również w działalność naukową, głównie w obszarze psychologii pozytywnej i funkcji poznawczych. Tak kieruje procesem psychoterapeutycznym, aby był on bezpieczny, dostosowany do oczekiwań klienta, skuteczny, przyjazny oraz przynosił wymierne efekty w optymalnym czasie. Prowadzi gabinet psychologiczny Pracownia Rozwoju Tomasz Juńczyk.