Projekt „Szczęście w Szkole: inspiracje-badania-praktyki”

Wspólnie z prof. dr hab. Romanem Leppertem i Anna Przybyło zainicjowaliśmy długofalowy projekt pt. „Szczęście w Szkole: inspiracje-badania-praktyki”, który zyskał patronat merytoryczny Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

Bazujemy na dorobku psychologii i pedagogii pozytywnej. Teorie, na których się opieramy, to w szczególności: model PERMA Martina Seligmana, model stylów atrybucji Martina Seligmana, model pozytywności Barbary Fredrickson, teoria pozytywnego kapitału psychologicznego (Psycap), teoria FLOW Mihalya Csikszentmihalyia, logoterapia Viktora E. Frankla, teoria sił sygnaturowych charakteru Ch. Petersona i M. Seligmana.

Stawiamy sobie 3 cele:

Bazując na istniejących praktykach i badaniach chcemy inspirować innych do wykorzystywania sprawdzonych i tworzenia nowych narzędzi psychologii pozytywnej w praktyce edukacyjnej. Również inspirować do poznania tej dziedziny wiedzy.

Korzystając z bogatej bazy placówek szkolnych i przedszkolnych (zebranej w  ramach Tygodnia Szczęścia w Szkole) oraz szerokich relacji w środowisku edukacyjnym chcemy inicjować i podejmować badania w sferze weryfikacji istniejących narzędzi oraz wdrażania nowych w obszarze badania szczęścia w szkole.

Od września 2024 r. będą prowadzone badania nauczycieli. Ich celem będzie diagnoza dobrostanu  nauczycieli, poczucia zadowolenia z fizycznego, psychicznego i społecznego stanu własnego życia. Mamy poczucie, że ukontentowany i zaopiekowany dorosły w szkole przyczynia się do poprawy dobrostanu dzieci.

Badania będą prowadzone pod kierunkiem dr Barbary Ostafińskiej-Molik kierownika Pracowni Diagnoz Pedagogicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań pozwolą na opracowanie rekomendacji wspierających rozwój zawodowy i osobisty Grona Pedagogicznego.

Chcemy pokazywać dobre praktyki szkół, przedszkoli ale i sami praktykować w trakcie całego roku. Temu celowi służą 3 obszary:

  1. Wydarzenia marcowe pt. Przebudzenia

„Przebudzenia” odbywać się będą w okolicach 20 marca, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Chcemy wówczas zapraszać środowisko edukacyjne do wspólnego pochylenia się nad ideami, nad którymi wspólnie będziemy pracować aż do września. Kulminacją tego będzie Tydzień Szczęścia w Szkole. Co udało nam się wypracować? Jakie są rezultaty? Jakie wyciągamy wnioski? „Przebudzenia” mają wiosennie budzić do „nowego” i zachęcić do podejmowania działań długofalowych, wychodząc nieco poza ramy tradycyjnego roku szkolnego czy roku kalendarzowego. Praktykowanie pozytywności odbywa się przecież każdego dnia, bez względu na jego charakter roboczy czy wakacyjny.

Pierwsze wydarzenie, zdalne, odbyło się 24 marca 2023, a jego gościem był dr Tomasz Juńczyk.

W 2024 r. konferencja Przebudzenia odbyła w dniach 22-23 marca.

2. Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole

Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole to coroczna impreza dla szkół i przedszkoli, odbywająca się w trzecim tygodniu września, w czasie Międzynarodowego Tygodnia Szczęścia w Pracy. Jej celem jest szczególne zwrócenie uwagi na elementy szczęścia, które przekładają się w konsekwencji na efekty kształcenia.

W ramach Tygodnia Szczęścia w Szkole corocznie organizatorzy przygotowują dla uczestników warsztaty oparte o model szczęścia PERMA(H) Martina Seligmana. To wzmacnianie dobrostanu w 6 obszarach: Pozytywne emocje (P – positive emotions), Zaangażowanie (E – engagement), Pozytywne relacje (R – positive relations), Poczucie sensu (M – meaning), Osiągnięcia (A – achievements), Zdrowie pozytywne (H – health). W 2023 roku warsztaty odbywają się po Tygodniu Szczęścia w Szkole, od października do marca 2024.

Na koniec tego wydarzenia organizowane są konferencje podsumowujące.

Celem konferencji jest:

3. Cykl seminariów naukowych (2 w semestrze) o charakterze badawczo-inspiracyjnym: Szczęście w Szkole

Celem tych spotkań jest inspiracja, prezentacja najnowszego dorobku badawczego w obszarze szczęścia w szkole, spotkania z ekspertami z Polski i zagranicy, teoretykami i praktykami.

Dotychczas odbyło się sześć seminariów naukowych, z czego pierwsze było zarazem konferencją Przebudzenia.

Gośćmi seminariów byli: dr Tomasz Juńczyk z tematem: „Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej”, dr Malwina Puchalska-Kamińska z tematem: „Job crafting – jak wzmocnić sens pracy nauczycieli?”, prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt z tematem: „Humor-optymizm-szczęście a kreatywność: dekonspiracja pewnego mitu.”, dr hab. Piotr Michoń z tematem: „Uczeń szczęśliwy? Czyli jaki? I po co?”, dr Anna Werner-Maliszewska z tematem spotkania: „Antykruchość – jak wzmacniać odporność psychiczną edukatorów?”, dr Paweł Fortuna z tematem spotkania: „Cyberpsychologia pozytywna jako odpowiedź na potrzeby edukatorów w erze sztucznej inteligencji.”

Sprawozdania z seminariów znajdują się w zakładce: Projekt Szczęście w Szkole.

Patronat merytoryczny:

Logo projektu: