Projekt „Szczęście w Szkole: inspiracje-badania-praktyki”

Wspólnie z prof. dr hab. Romanem Leppertem i Anna Przybyło zainicjowaliśmy długofalowy projekt pt. „Szczęście w Szkole: inspiracje-badania-praktyki”, który zyskał patronat merytoryczny Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

Bazujemy na dorobku psychologii i pedagogii pozytywnej. Teorie, na których się opieramy, to w szczególności: model PERMA Martina Seligmana, model stylów atrybucji Martina Seligmana, model pozytywności Barbary Fredrickson, teoria pozytywnego kapitału psychologicznego (Psycap), teoria FLOW Mihalya Csikszentmihalyia, logoterapia Viktora E. Frankla, teoria sił sygnaturowych charakteru Ch. Petersona i M. Seligmana.

Stawiamy sobie 3 cele:

Bazując na istniejących praktykach i badaniach chcemy inspirować innych do wykorzystywania sprawdzonych i tworzenia nowych narzędzi psychologii pozytywnej w praktyce edukacyjnej. Również inspirować do poznania tej dziedziny wiedzy.

Korzystając z bogatej bazy placówek szkolnych i przedszkolnych (zebranej w  ramach Tygodnia Szczęścia w Szkole) oraz szerokich relacji w środowisku edukacyjnym chcemy inicjować i podejmować badania w sferze weryfikacji istniejących narzędzi oraz wdrażania nowych w obszarze badania szczęścia w szkole.

Chcemy pokazywać dobre praktyki szkół, przedszkoli ale i sami praktykować w trakcie całego roku. Temu celowi służą 3 obszary:

  1. Wydarzenia marcowe pt. Przebudzenia

„Przebudzenia” odbywać się będą w okolicach 20 marca, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Chcemy wówczas zapraszać środowisko edukacyjne do wspólnego pochylenia się nad ideami, nad którymi wspólnie będziemy pracować aż do września. Kulminacją tego będzie Tydzień Szczęścia w Szkole. Co udało nam się wypracować? Jakie są rezultaty? Jakie wyciągamy wnioski? „Przebudzenia” mają wiosennie budzić do „nowego” i zachęcić do podejmowania działań długofalowych, wychodząc nieco poza ramy tradycyjnego roku szkolnego czy roku kalendarzowego. Praktykowanie pozytywności odbywa się przecież każdego dnia, bez względu na jego charakter roboczy czy wakacyjny.

Dotychczas odbyło się pierwsze wydarzenie, 24 marca 2023, zdalnie, a jego gościem był dr Tomasz Juńczyk.

W 2024 r. konferencja Przebudzenia odbędzie się w dniach 22-23 marca. Szczegóły wkrótce.

2. Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole

Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole to coroczna impreza dla szkół i przedszkoli, odbywająca się w trzecim tygodniu września, w czasie Międzynarodowego Tygodnia Szczęścia w Pracy. Jej celem jest szczególne zwrócenie uwagi na elementy szczęścia, które przekładają się w konsekwencji na efekty kształcenia.

W ramach Tygodnia Szczęścia w Szkole corocznie organizatorzy przygotowują dla uczestników warsztaty oparte o model szczęścia PERMA(H) Martina Seligmana. To wzmacnianie dobrostanu w 6 obszarach: Pozytywne emocje (P – positive emotions), Zaangażowanie (E – engagement), Pozytywne relacje (R – positive relations), Poczucie sensu (M – meaning), Osiągnięcia (A – achievements), Zdrowie pozytywne (H – health). W 2023 roku warsztaty odbywają się po Tygodniu Szczęścia w Szkole, od października do marca 2024.

Na koniec tego wydarzenia organizowane są konferencje podsumowujące.

Celem konferencji jest:

3. Cykl seminariów naukowych (2 w semestrze) o charakterze badawczo-inspiracyjnym: Szczęście w Szkole

Celem tych spotkań jest inspiracja, prezentacja najnowszego dorobku badawczego w obszarze szczęścia w szkole, spotkania z ekspertami z Polski i zagranicy, teoretykami i praktykami.

Patronat merytoryczny:

Logo projektu: