Trzecie seminarium naukowe odbyło się się 23 października, a gościem prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt z tematem: „Humor-optymizm-szczęście a kreatywność: dekonspiracja pewnego mitu.”

Sprawozdanie z seminarium:

prof. dr hab. KRZYSZTOF J. SZMIDT jest pedagogiem, kierownikiem Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Sekcji Pedagogiki Sztuki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2020-22), profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor wielu prac naukowych i metodycznych z zakresu wychowania do kreatywności, edukacji kulturalnej i pedagogiki społecznej, w tym pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Pedagogika twórczości” (GWP 2007; 2013) oraz redaktor pierwszego w Polsce tomu „Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria” (2009).

Współautor podręczników do lekcji twórczości „Porządek i Przygoda”, „Żywioły” oraz „kultowego” już projektu kształcenia zintegrowanego „Przygoda z klasą” (WSiP).

Autor oryginalnej koncepcji pomocy w tworzeniu – treningu kreatywności (Eksploracje – Kombinacje – Transformacje), opublikował dwa popularne podręczniki do treningu kreatywności: „Trening kreatywności” (Helion 2018; 2013) oraz „Sesje twórczej pomysłowości” (Helion 2016). Superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

Uczestniczką prowadzonego przez niego treningu twórczości była Noblistka Olga Tokarczuk.

Ekspert i doradca Zarządu Głównego Odyssey of Mind Poland, współautor programu edukacji kulturalnej dla Łodzi.

Od 30 lat opiekun naukowy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, od czterech lat opiekun Szkoły Podstawowej „Pracownia” w Łodzi, realizującej model szkoły twórczej.

Kierownik naukowy projektu „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”, realizowanego przez 16 lat w szkołach Płocka. Stały konsultant naukowy w Ośrodku Twórczej Edukacji „Kangur” w Krakowie. Przewodniczący rad naukowych serii Wydawnictwa UŁ „Edukacja dla mądrości” i „Terapia i Wychowanie”.

Napisał kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych, gościł jako mówca na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i metodycznych oraz w audycjach radiowych. Dla Telewizji Polskiej zrealizował serial „Pogotowie Twórczości”.

Jego ostatnie książki to: „Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności” (Wyd. UŁ, Łódź 2017), „ABC kreatywności. Kontynuacje” (Difin, Warszawa 2019; pierwszy tom, „ABC kreatywności”, ukazał się w 2010 r.) – nominowana do Nagrody Teofrasta na najlepszą książkę psychologiczną roku oraz „Kreatywność na 33 sposoby. Odkryj swój twórczy potencjał” (Helion, Gliwice 2023), której premiera już jutro😊

Twórca teorii twórczego myślenia pytajnego, autor książki „Myślenie pytajne. Teoria i kształcenie” (współautor Elżbieta Płóciennik, Wyd. UŁ, Łódź 2020).

Propagator pedagogiki pozytywnej i edukacji dla mądrości – współredaktor tomu „Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej” (Wyd. UŁ, Łódź 2013).

Redaktor naukowy i autor wprowadzeń do książek Vlada Galveanu „Kreatywność” (Wyd. UŁ, Łodź 2023) i R.J. Sternberga i J. Gluck „Mądrość. Pyschologią mądrych myśli, słów i czynów” (Wyd. UŁ, Łódź 2023).

Wypromował wielu doktorów pedagogiki twórczości i setki magistrantów. W prowadzonych przez niego treningach kreatywności wzięło udział ponad 7 tysięcy specjalistów.

Miłośnik wysp greckich, znawca muzyki jazzowej i klasycznej oraz dobrej powieści kryminalnej i „okołokryminalnej”. W górach „zaciekły poszukiwacz widoków”.