Piąte seminarium naukowe odbyło się 29 stycznia 2024 r., a gościnią była dr Anna Werner-Maliszewska. Temat spotkania: „Antykruchość – jak wzmacniać odporność psychiczną edukatorów?”

Sprawozdanie z seminarium:

Anna Werner-Maliszewska, doktor psychologii. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Współtwórczyni firmy szkoleniowo-doradczej Brain Crafting. Były oficer. Trener biznesu i edukacji. Mentor rezyliencji liderów, zespołów, nauczycieli i uczniów. Pracuje nad pewnością i gotowością Klienta do wyzwań. Wspiera edukacje i biznes w rozwijaniu odporności psychicznej. Certyfikowana facylitatorka odporności psychicznej MTQ48, rozwoju osobowości MBTI Step I®. Coach Grupowy i Coach Zespołów Biznesowych.Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze treningów, szkoleń, zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Głównie specjalizuje się w prowadzeniu treningów odporności psychicznej i gotowości do wyzwań. Wyróżnia ją unikalne doświadczenie w zakresie szkolenia służb specjalnych i wojsk specjalnych. Twórca metody Trening Odwagi TM (Brain Crafting). Aktualnie prowadzi badania w obszarze Odwagi i Kapitału Psychologicznego.Wykłada na Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie SWPS i Akademii Leona Koźmińskiego.Prelegentka i ekspertka na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i biznesowych. Autorka artykułów z zakresu psychologii, edukacji i zarządzania.