W tym roku uroczyste podsumowanie IV Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole odbędzie się 25 września we Wrocławiu na konferencji stacjonarnej. Szczegóły już niebawem:)

Poniżej krótka historia zeszłorocznego podsumowania.

Podsumowaniem III Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole była konferencja, która odbyła się w dniu 26 września 2022 w godz. 13.00-16.00 zdalnie na platformie Zoom.

Co się wtedy dobrego zadziało?

Chciałabym zwrócić uwagę na kilka osób, które w tej konferencji zabrały głos.

Pierwszą jest Kaja Dwulat, psycholożka i wykładowczyni SWPS, która z energią, optymizmem i wolą działania wprowadziła nas w tajniki psychologii pozytywnej, a w szczególności – modelu DNA-V – w którym centralnym elementem są nasze wartości. To one decydują, jakie aktywności ostatecznie podejmujemy i na co mamy realnie wpływ.

W trakcie swojego wystąpienia zaprosiła do osobistego doświadczenia.

Druga osoba to prof. dr hab. Roman Leppert, ceniony pedagog, wykładowca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, twórca Akademickiego Zacisza. Profesor przedstawił kontekst III Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole, lokując go w pedagogii pozytywnej i w pedagogii publicznej. Pedagogia to zbiór refleksji, badań i praktyk edukacyjnych, zaś pedagogia pozytywna odnosi się do nich wszystkich – lokując szczęście i dobrostan w samym ich centrum.

 W 2009 roku prof. Martin Seligman i jego współpracownicy zdefiniowali „edukację pozytywną” jako „edukację zarówno dla tradycyjnych umiejętności jak i szczęścia” (Seligman, M. E. P., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35, 293–311.). Wymaga to od nas głębszej refleksji nad współczesnymi celami edukacyjnymi.

Pedagogia pozytywna ma też wymiar publiczny. To właśnie obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole oraz szereg inicjatyw, których wspólnym mianownikiem jest łączenie nauki psychologii pozytywnej z najlepszymi praktykami nauczania mającymi na celu zachęcanie i wspieranie szkół i całych społeczności szkolnych do rozkwitu.

Przykłady podane przez profesora Lepperta to Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie i jej aktywny lider – Jakub Tylman, a także działalność Iwony Pietrzak-Płachta, dziś Nauczycielki Roku 2022, która stworzyła fenomenalną Wypożyczalnię Skrzydeł w Bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie (i po raz drugi brała udział w Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole). Wspomniany został również dr Piotr Michoń, twórca „Ekonomii Szczęścia.

Mary Sadowska-Łakomy, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja prezentowała wnioski z pracy warsztatowej z modelem PERMA(H). Warsztaty były zorganizowane w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole w Technikum nr 15 we Wrocławiu. Uczestnicy mieli okazję doświadczyć każdego z elementów modelu i wyciągnąć dla siebie wnioski. Było doświadczenie uczuć przyjemnych w odczuwaniu, przeżywanie FLOW, refleksja nad tym, czym są dobre relacje i relacje w ogóle? Na ile jesteśmy empatyczni? Co to w praktyce oznacza? Pochylaliśmy się nad poczuciem sensu w pracy i poczuciem sensu w ogóle. Doświadczyliśmy cudownej mocy naszych życiowych osiągnięć. Wreszcie spojrzeliśmy na całość przez pryzmat zdrowia w ujęciu pozytywnym.

Anna Przybyło, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu,  nawiązując do powyższych warsztatów, dała nam na konferencji poczucie, że dobre relacje to decyzja, którą podejmujemy w sercu i dyrektor szkoły odgrywa tu istotną rolę.

Istotne były również głosy przedstawicieli urzędów, z Wrocławia i Gdańska, pokazujących konkretne rozwiązania wdrażane w obu miastach w obszarze poprawy dobrostanu, nie tylko w szkole.

Na szczególną uwagę zasługują głosy samych uczestników III Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole:

Bianka Czapnik, uczennica Szkoły Podstawowej nr 77 im. T. Różewicza we Wrocławiu, opowiedziała, jak znalazła informacje o wydarzeniu i przekonała swoich nauczycieli do wzięcia udziału w imprezie. Miała w swoim otoczeniu takie osoby, które jej zaufały i dały zielone światło. Sama się aktywnie włączyła, a efektem tego było celebrowanie Tygodnia Szczęścia w całej szkole. To, co ją najbardziej zaskoczyło i wzruszyło, to podziękowania, które otrzymała od uczniów z innych klas. To było dla niej prawdziwe wyróżnienie.

Hanna Badr Abbas Ibrahim, uczennica Niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Poznaniu opowiedziała o aktywnościach w swojej szkole. Były rozgrywki sportowe, dzień pasji, dobrostanu. Pytana, co najbardziej zapamięta, odpowiedziała, że wiele przemyśleń jej oraz koleżanek i kolegów dostarczyło spotkania z trenerką tenisa ziemnego, która pokazała jak można połączyć pasję z pracą zawodową. Z kolei w odpowiedzi na pytanie o relacjach w szkole (to temat przewodni tegorocznego Tygodnia Szczęścia) Hanna zwróciła uwagę na fakt, że wszyscy uczniowie w szkole tworzą wspólną grupę, każdy może porozmawiać z każdym, nie ma podziałów.

Dorota Artysiewicz, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 48 im. Króla Stefana Batorego w Białymstoku mówiła o tym, że to energetyczni nauczyciele uruchamiają dobrą energię w uczniach.

Sylwia Zakrzacka-Gromnicka, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach wskazała, że mądry dyrektor placówki zgodził się na organizację imprezy w szkole. Sylwia, podobnie jak Bianka, przyniosła pomysł i spotkała się z żywą i bardzo pozytywną reakcją, co tylko dodało jej energii.

Za wieloma cudownymi aktywnościami stoją cudowni dorośli, którzy wspierają swoich podopiecznych i pracowników.

Dodają im skrzydeł, sił, odwagi…

Czy tym dorosłym jesteś Ty..?

Na uwagę zasługuje wystąpienie, wspominanej już tu, Iwony Pietrzak-Płachta – Nauczycielki Roku 2022, twórczyni Wypożyczalni Skrzydeł w Bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie. Pani Iwona opowiadała, że już po raz drugi bierze udział w Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole. Za pierwszym razem pojawiły się Skrzydła Mocy. W tym roku – Galeria Autorskich Uśmiechów. Pani Iwona ma już pomysł na obchody Tygodnia Szczęścia w Szkole za rok…

Nie możemy się doczekać😊

W Tygodniu Szczęścia w Szkole wzięło udział ponad 220 placówek szkolnych i przedszkolnych całej Polski – mapa tu.

Poniżej program konferencji oraz prezentacje prelegentów.

Prezentacja prelegentów

Renata Granowska

Wiceprezydent Miasta Wrocławia ds. edukacji. Z wykształcenia prawnik. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziła własna działalność gospodarczą – biuro prawne obsługujące m.in. wrocławskich przedsiębiorców. W latach 2009-2014 była wicedyrektorem ds. koordynacji wdrażania funduszy unijnych w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Od marca 2014 roku była dyrektorem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, zajmującej się wdrażaniem środków unijnych na obszarze Dolnego Śląska. Od 2006 roku zasiadała w ławach Rady Miejskiej Wrocławia, w latach 2010-2014 przewodnicząca klubu Platformy Obywatelskiej. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci – Dominiki i Wojtka.

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rozwoju społecznego i Równego traktowania, socjolożka, działaczka społeczna. W swoim zakresie obowiązków zarządza gdańską oświatą, pomocą społeczną, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz wsparciem innowacji społecznych, jak również koordynuje wdrożenie polityk horyzontalnych: „Gdańskiego Modelu na rzecz równego traktowania”, „Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów”.

Związana z Europejskim Centrum Solidarności, obecnie jako członkini Kolegium ECS, a w przeszłości jako współinicjatorka licznych projektów, np. „Solidarność Codziennie” (dla lokalnych społeczników), „Solidarity here&now” (dla europejskich wolontariuszy na rzecz uchodźców) oraz członkini zespołów realizujących projekty międzynarodowe np. „Europe Lab Conference” (dla młodych liderów społecznych z Rosji i UE) czy „Culture for local developement” (dla działaczy kultury z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Armenii).

Zaangażowana we wsparcie innowacji społecznych, m.in. Współpracując z gdańskim urzędem miasta w ramach sieci europejskich miast URBACT („Change in social design od public services” oraz „Boostinno! Boosting social innovation”) oraz w gdyńskim UrbanLab.

Ważnym etapem jej życia zawodowego było zaangażowanie w rozwój sportu powszechnego, czym zajmowała się jako koordynatorka Polskiego Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 zatrudniona w Spółce PL.2012 oraz prezeska Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach której uruchomiła ogólnopolski program „Nasz Orlik”.

Aktywna działaczka społeczna na rzecz praw człowieka, włączenia społecznego oraz emancypacji grup zagrożonych wykluczeniem. Działała w i.in. Amnesty International, a także licznych stowarzyszeniach Pomorza działających zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich, wspierając kobiety, osoby starsze, imigrantów i reemigrantów oraz klientów pomocy społecznej. W latach 2018 – 2020 była przewodniczącą Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Roman Leppert

Pedagog, prof. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Pedagogiczny”; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; od dwóch lat prowadzi akademickie zacisze, w którym rozmawia z autor(k)ami książek poświęconych pedagogice i edukacji, w tym z nauczyciel(k)ami.

Kaja Dwulat

Psycholożka, psychoterapeutka CBT, superwizorka w trakcie certyfikacji. Uwielbia Terapię Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapię Schematu i Psychologię Pozytywną.
Od lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS – Psychologia Pozytywna .

Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. W pracy zawodowej kieruje się wartościami takimi jak: szacunek, motywacja wewnętrzna, poczucie wolności, partnerskie podejście, autentyczność, zaangażowanie i wrażliwość.

Martyna Wilk

Politolożka, twórczyni projektu „Wrocławski Wolontariusz IT”, członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, mentorka studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2017–2020 Radna Osiedla Powstańców Śląskich we Wrocławiu.
Zawodowo pracuje we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Urząd Miejski Wrocławia). Rozwija projekty dotyczące przede wszystkim: wzmacniania dialogu społecznego, partnerstwa miast, a także cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie: przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, uzależnień od nowych technologii, cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa.

Anna Przybyło

Filolog, nauczycielka i pasjonatka kreatywnych metod nauczania, organizatorka wydarzeń o charakterze dydaktyczno – artystycznym, twórczyni założeń programowych Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego, pomysłodawczyni i dyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu.

Marysia Kadłubowska

Pedagog społeczny, Chief Happiness Deasigner. Pomysłodawczyni i Prezeska Fundacji Parkowisko, której misją jest łączenie pokoleń i dawanie powodów do spotkań OFF Line w dobie On Line. Wieloletnia opiekunka osób starszych dla której seniorzy są oczkiem w głowie. Twórczyni takich projektów jak Parkowisko Family and Friends Festival, Sound of Generation, Igrzyska Rodzinne, Kuźnia – Social Farming Project, Back2Rock. 

Prywatnie mama 3 słodziaków którzy napędzają mnie do działania – Frank, Antka i Michalinki.

Anna Hildebrandt-Mrozek

Doświadczony coach, trener i doradca w obszarze dobrostanu, budowania poczucia własnej wartości, odkrywania pozytywnego potencjału osobistego, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Naukowiec i praktyk bazujący na dorobku psychologii pozytywnej, edukacji pozytywnej i ekonomii, z ponad 20-letnim doświadczeniem doradztwa w sferze edukacji i biznesu. Absolwentka „Psychologii pozytywnej” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Absolwentka Chief Happiness Manager Academy, zwieńczonej międzynarodową certyfikacją. Jeden z pierwszych w Polsce certyfikowanych managerów ds. szczęścia. Pierwszy Chief Happiness Officer w dziedzinie edukacji w Polsce. Inicjatorka Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole. Prowadzi autorskie warsztaty bazujące na wiedzy, doświadczeniu i praktyce. Autorka wielu publikacji, m.in. książek: „Koniec z pracą?” i „Pasja życia – życie z pasją. Rodzicielstwo”.

Pasjonatka podróży i poezji haiku. Zgłębia tajniki fotografii przyrodniczej.