W ramach obchodów III Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole zaprasiliśmy dorosłych zaangażowanych w sprawy edukacji (dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników placówek edukacyjnych, rodziców) na warsztaty PERMA(H), które odbyły się we Wrocławiu dnia 21 września w Technikum nr 15 w godz. 17.00-20.00 oraz w Trójmieście dnia 22 września w godz. 17.30-19.30.

Szczegóły warsztatów i prezentacja osób prowadzących tu: Wrocław i Trójmiasto.

Warsztaty PERMA(H) bazują na modelu szczęścia Martina Seligmana:


P – positive emotions

Positive emotions – pozytywne emocje, na które składają się: radość, duma, wdzięczność, nadzieja, spokój, zainteresowanie, rozbawienie, inspiracja, zachwyt, wreszcie miłość. Pozytywność poszerza horyzonty myślenia, czyni nas twórczymi, wrażliwymi i otwartymi. Wpływa na układ immunologiczny, buforuje stres. Zwiększa nasze możliwości dostosowania się w różnych sytuacjach, wzmacnia inteligencję emocjonalną.


E – engagement – zaangażowanie

Engagement – zaangażowanie, przeżywanie FLOW. To stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Dodaje nam wigoru, energii. W tym momencie czas nie ma dla nas znaczenia, jesteśmy całkowicie skoncentrowani i zmotywowani. Mamy poczucie siły i spokoju, że damy radę.


R – relations – relacje

Relations – relacje. Szczęśliwi ludzie mają większe poczucie bezpieczeństwa i szybciej podejmują decyzje o współpracy. Są bardziej szczęśliwi z bycia z innymi. Tworzą siatkę relacji, która w sytuacjach trudnych pomaga poradzić sobie z przeciwnościami losu. Dobre i trwałe relacje z innymi ludźmi otwierają nas na nowe doświadczenia, uczą szacunku dla drugiego człowieka, dają przestrzeń poznania.


M – meaning – poczucie sensu

Meaning – poczucie sensu – wszystko to, co sprawia, że widzisz sens swojego działania, myślenia, odczuwania, relacji, w które wchodzisz, spraw, w które się angażujesz. I nie chodzi tu o ogólne poczucie sensu, takiego czegoś nie ma. Jak podkreśla Viktor E. Frankl, poczucie sensu dotyczy konkretnej osoby, konkretnej sytuacji i konkretnego działania bądź bycia i nie podlega porównaniom. To aktywna odpowiedź na pytanie, czego życie ode mnie oczekuje tu i teraz.


A – achievements – osiągnięcia

Achievement – osiągnięcia – są związane z poczuciem sensu. Mając poczucie sensu, wyznaczamy sobie cele w życiu i dążymy do ich realizacji. I znów, nie chodzi o cele obiektywne, globalne, światowe, związane z określonymi trendami, ale o moje własne cele, które sprawiają, że realizuję własną ścieżkę życiową, rozwojową. Mierzę swoje osobiste postępy, a nie siebie względem innych. Tak zdefiniowanym osiągnięciem może być dziś świadome „nic-nie-robienie”, dawanie sobie przestrzeni, odpoczynek, regeneracja.


(H) – health – zdrowie w ujęciu pozytywnym

Health – zdrowie pozytywne – konsumuje niejako pozostałe elementy modelu. Zdrowie w ujęciu biologicznym oznacza dobre wyniki badań, w ujęciu subiektywnym – dobre samopoczucie, satysfakcję z życia, poczucie sensu, misji, spełnienia, nawet w obliczu „obiektywnej” choroby. Jest jeszcze trzeci wymiar – wymiar funkcjonalny – to sposób, w jaki radzimy sobie w życiu, w relacjach, w społeczeństwie.


Zapisy Wrocław

Zapisy Trójmiasto