Tu znajdziesz plakaty i zaproszenia do udziału w IV Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole:) Zapraszamy do pobierania i udostępniania:)

Zaproszenie dla przedszkoli, szkół, uczelni, bibliotek, instytucji związanych z edukacją wraz z inspiracjami na ten rok:

Plakat 1 w wersji pdf

Plakat 1 w wersji png

Plakat 1 w formacie A3 – pdf

Plakat 1 format A3 png

Plakat 2 w wersji pdf

Plakat 2 w wersji png

Plakat 2 format A3 pdf

Plakat 2 format A3 png

Plakat konferencji podsumowującej w pdf

Plakat konferencji w png

Program konferencji w pdf

Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych na rok szkolny 2023/2024