~2022~

27 września

III Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole

Samorząd Uczniowski zaangażował się w działania, których celem jest zwrócenie uwagi na szczęście oraz dobrostan członków społeczności szkolnej i ich wpływ na efekty kształcenia. Hasło tegorocznych działań to „Dbajmy o dobre relacje”.

Przez cały tydzień organizowaliśmy różnorodne aktywności wzmacniające poczucie wartości uczniów oraz uczące technik poprawiających nastrój (w świetlicy, na zajęciach wychowawczych, w czasie przerw).

Pozytywna atmosfera sprzyja efektywnej edukacji 🙂