~2022~

W ramach naszych aktywności przeprowadziliśmy cykl zajęć z uczniami na zasadzie wyboru spośród zaproponowanych tematów przez wychowawców klas, natomiast wspólnym działaniem było stworzenie Drzewa Dobrych Relacji.

Grażyna Michalik

Fotorelacja poniżej: