„Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami”
Jeremias Gotthelm

W dniach od 19 do 23 września 2022 r. obchodziliśmy w naszej Szkole III Ogólnopolski Tydzień Szczęścia.Tym razem, zgodnie z hasłem przewodnim, zadbaliśmy o tworzenie dobrych relacji rówieśniczych. Podczas zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego oraz spotkań Klubu Dyskusyjnego uczniowie mogli zmierzyć się z trudnymi tematami, odczytywać potrzeby i emocje innych ludzi, koncentrować uwagę na drugim człowieku, budować prawidłowe relacje oparte na wzajemnym szacunku, akceptacji i empatii (np. formując tzw. „pomnik” przyjaźni i szczęścia).  By umożliwić dzieciom nabywanie nowych kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz umiejętności nawiązywania, podtrzymywania i pielęgnowania kontaktów rówieśniczych zorganizowano również aktywne przerwy: ruchowe, relaksacyjne, rozładowujące trudne emocje, a także  ułatwiające nawiązywanie relacji społecznych (np. gry zespołowe).

Podjęte działania pozwoliły wychowankom m.in. na: odzwierciedlanie uczuć przy wykorzystaniu różnych form artystycznego przekazu, kontrolowanie własnych emocji, zwiększenie samoświadomości na temat czynników wpływających na samopoczucie, skuteczne i efektywne porozumiewanie się z innymi, tworzenie satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych, angażowanie się w rozwój i funkcjonowanie zespołu, przyjmowanie różnych perspektyw w interpretowaniu sytuacji społecznych, podejmowanie samodzielnych decyzji, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Mamy nadzieję, że dbałość o stan emocjonalny młodego człowieka, budowanie jego odporności psychicznej i dostarczanie pozytywnych doświadczeń będą towarzyszyły wszelkim realizowanym zadaniom dydaktyczno-wychowawczym.

Fotorelacja na stronie szkoły – tu:

Dyrektor Szkoły – Bożena Golachowska

Edyta Krześ

Agata Jałowiecka-Frania