W dniach 20 – 24 września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach obchodzony był II Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w szkole. Celem

Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. Zadanie realizowane było we współpracy szkoły z inicjatorką Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole, panią Anną Hildebrandt – Mrozek. W wydarzeniu udział wzięło około 365 uczniów kl. IV-VIII.

Każdy dzień tygodnia był zatytułowany hasłem dnia, pod którym kryły się interesujące zadania dla uczniów i nauczycieli. W pierwszym dniu obchodzony był w szkole Dzień Dobrej Wiadomości. Powstał:  Komunikat Samorządu Uczniowskiego dotyczący Tygodnia Szczęścia i prezentacja wiersza o szczęściu. Odbyło się losowanie dobrych słów ze skrzynki/kartonu/ słoika. W kl. I-VIII odbywały się zabawy integracyjne podczas zajęć z wychowawcą.

Drugiego dnia obchodzony był Dzień Dobrego Humoru. W ramach tego dnia uczniowie w szkole czytali wspólnie z wychowawca dowcipy podczas zajęć z wychowawca. Z kolei na lekcji plastyki odbyły się zajęcia pt: ,,Bądź architektem swojego szczęścia’’ – wykonanie pracy plastyczno-technicznej przez uczniów. Podczas długiej przerwy uczniowie mogli wziąć udział w sportowej przerwie. Trzeciego dnia obchodzony był Dzień Wesołej Piosenki. Uczniowie kl. IV-VIII uczestniczyli w lekcji j. Polskiego dotyczącej szczęścia w wybranych utworach literackich. W czwartek odbył się Dzień Dziecięcych Marzeń. Klasy IV-VIII przygotowały plakaty dotyczące wyrażania szczęścia w różnych językach. Dodatkowo w szkole podczas długiej przerwy odbyła się sportowa przerwa dla wszystkich uczniów. Ostatniego dnia wydarzenia uczniowie wraz z nauczycielami świętowali w szkole Dzień Pozytywnej Uwagi. W ramach tego zadania odbył się Dzień Języków Obcych powiązany ze Światowym Dniem Języków Obcych. W szkole zostały przygotowane wystawy prac uczniów w różnych językach tj. j. angielskim i j. niemieckim. Dodatkowo ten dzień przeznaczony był na kierowanie pozytywnych uwag nauczycieli do uczniów.

Opisane wyżej wydarzenie miało charakter podkreślenia wagi szczęścia w życiu każdego człowieka – w szczególności w szkole. Uczniowie brali czynny udział w proponowanych formach zajęć i pozytywnie opiniowali zorganizowane przedsięwzięcie.