Warsztaty odbędą się równolegle dnia 21 września w siedzibie Technikum nr 15 we Wrocławiu, w godz. 17.00-20.00. Zapisy od 5 września. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pozytywne emocje

Prowadząca warsztat: dr Anna Hildebrandt-Mrozek, Happiness at School

Miejsce: Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7

Anna Hildebrandt-Mrozek

Doświadczony coach, trener i doradca w obszarze dobrostanu, budowania poczucia własnej wartości, odkrywania pozytywnego potencjału osobistego, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Naukowiec i praktyk bazujący na dorobku psychologii pozytywnej, edukacji pozytywnej i ekonomii, z ponad 20-letnim doświadczeniem doradztwa w sferze edukacji i biznesu. Absolwentka „Psychologii pozytywnej” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Absolwentka Chief Happiness Manager Academy, zwieńczonej międzynarodową certyfikacją. Jeden z pierwszych w Polsce certyfikowanych managerów ds. szczęścia. Pierwszy Chief Happiness Officer w dziedzinie edukacji w Polsce. Inicjatorka Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole. Prowadzi autorskie warsztaty bazujące na wiedzy, doświadczeniu i praktyce. Autorka wielu publikacji, m.in. książek: „Koniec z pracą?” i „Pasja życia – życie z pasją. Rodzicielstwo”.

Pasjonatka podróży i poezji haiku. Zgłębia tajniki fotografii przyrodniczej.

Zaangażowanie

Prowadzące warsztat: Anna Nowicka i Anna Szura, Stowarzyszenie Możesz Więcej w Sycowie

Miejsce: Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7

Anna Nowicka

Prezes Stowarzyszenia Możesz WIĘCEJ, opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy, którego koordynatorem programu jest Centrum Nauki Kopernik, nauczycielka z ponad 20 letnim doświadczeniem, w tym w zrządzaniu szkołą, koordynatorka wielu ogólnopolskich projektów edukacyjnych, realizowanych ze wsparciem m.in. wybitnego himalaisty Krzysztofa Wielickiego i podróżniczki, dziennikarki Martyny Wojciechowskiej, nauczyciel konsultant przy tworzeniu pomocy edukacyjnych w ramach Modułowych Pracowni Przyrodniczych Centrum Nauki Kopernik.

Anna Szura

Wiceprezes Stowarzyszenia Możesz WIĘCEJ, trener Akademii Siatkówki, współpracującej z Fundacją Mariusza Wlazłego, swoją pasją do siatkówki od wielu lat i to z sukcesami zaraża dzieci i młodzież, koordynatorka wielu ogólnopolskich projektów edukacyjnych, realizowanych ze wsparciem m.in. wybitnego himalaisty Krzysztofa Wielickiego i podróżniczki, dziennikarki Martyny Wojciechowskiej opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy, którego koordynatorem programu jest Centrum Nauki Kopernik.

Relacje

Prowadząca warsztat: Anna Przybyło, Społeczna Szkoła Podstawowa KOM w Miliczu

Miejsce: Wrocław: ul. Skwierzyńska 1-7

Anna Przybyło

Filolog, nauczycielka i pasjonatka kreatywnych metod nauczania, organizatorka wydarzeń o charakterze dydaktyczno – artystycznym, twórczyni założeń programowych Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego, pomysłodawczyni i dyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu.

Poczucie sensu

Prowadząca warsztat: Małgorzata Fuglewicz, Technikum nr 15 we Wrocławiu

Miejsce: Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7

Małgorzata Fuglewicz

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego (a od roku szkolnego 2012/2013 także psychologii reklamy) z 33-letnim stażem pracy i dużym doświadczeniem zawodowym. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Trenerów w Dolnośląskiej Akademii Rozwoju.

Wiążąc swoje życie zawodowe z Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie (wcześniej Zespół Szkół Chemicznych, następnie Zespół Szkół nr 25) we Wrocławiu, miała okazję pracować w różnych typach szkół: technikum, technikum na podbudowie zsz, liceum ogólnokształcące, liceum techniczne, liceum profilowane i zasadnicza szkoła zawodowa. Przez 20 lat pełniła obowiązki wicedyrektora ds. wychowawczych, a od 2 lat jest dyrektorem Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie. W latach2018 – 2019 odbyła studia podyplomowe w zakresie psychologii pozytywnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. W latach 2009 – 2010 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami.

W wolnym czasie interesuje się psychologią i pedagogiką, literaturą, teatrem, muzyką i rękodzielnictwem.

Osiągnięcia

Prowadząca warsztat: Mary Sadowska-Łakomy, Fundacja Przyjaźń-Sztuka-Edukacja

Miejsce: Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7

Mary Łakomy-Sadowska

Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą zarówno kreatywnie, jak również wspierająco i wychowawczo. Ma za sobą doświadczenie pracy w Rodzinnym Domu Dziecka, organizowanie i koordynowanie obozów dla grupy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, szereg projektów integracyjnych i inkluzyjnych. Przez półtora roku kierowała prywatnym przedszkolem. Pracuje jako nauczyciel w międzynarodowej szkole podstawowej i liceum. Szkoliła nauczycieli i pedagogów w zakresie rozwoju twórczego dzieci i młodzieży.
Reżyserowała pokazy i spektakle z grupami dzieci i młodzieży zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z niepełnosprawnością (Projekt Lelenfant, Projekt Brave Kids, Brave Inclusive, Siedem Aniołów, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie).
Pomysłodawczyni koncepcji Brave Kids pod wrocławskim niebem i producentka wydarzeń w ramach festiwalu w 2020 i 2021 roku.
W latach 2015 – 2016 koordynowała i reżyserowała wydarzenia w ramach Kwartetu Flow – czterech największych wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, za co otrzymała medal ESK 2016 od Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza
Laureatka nagrody Prezydenta Wrocławia 30 Kreatywnych Wrocławia 2021 w kategorii kultura, sztuka, dizajn.
Absolwentka studiów kulturoznawczych i studium pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Odbyła roczny kurs oraz staż w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur. Ukończyła dwuletnią Szkołę Trenerów Sieć rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja.

Zdrowie pozytywne

Prowadząca warsztat: Joanna Baran, ZSO im. Adama Mickiewicza w Kluczborku

Miejsce: Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7

Joanna Baran

Trener w zakresie edukacji zdrowotnej, psychologii zdrowia i rozwoju, coachingu i uważności w edukacji, pedagog resocjalizacyjny, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 25 lat związana ze środowiskiem edukacyjnym, inicjatorka różnorodnych działań innowacyjnych w zakresie warsztatu pracy współczesnego nauczyciela. Nauczyciel-biblioterapeuta pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we Wrocławiu. Autorka programów warsztatów rozwoju potencjału osobowości dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli w zakresie biblioterapii, dobrostanu psychicznego w nurcie psychologii pozytywnej, storytellingu, uważności i zdrowia psychospołecznego w edukacji. Inicjatorka oświatowych studiów podyplomowych „Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu” na Akademii WSB – WSB University. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa , Zarządzanie w oświacie, Poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość, Międzynarodowe Studia Coachingu, Psychologia pozytywna, Mindfulness & Compassion, Psychologia zdrowia i rozwoju.